หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> แหล่งข้อมูล ความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การวิเคราะห์ dna และการศึกษาจีโนม การวิเคราะห์dna และการศึกษาจีโนม การวิเคราะห์dnaและการศึกษาจีโนม,gel electophoresisและงานที่เกี่ยวข้อง
คำค้น : การวิเคราะห์ dna และการศึกษาจีโนม

การวิเคราะห์ dna และการศึกษาจีโนม การวิเคราะห์dna และการศึกษาจีโนม การวิเคราะห์dnaและการศึกษาจีโนม,gel electophoresisและงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
 


ชีวสารสนเทศ เป็นศาสตร์แขนงใหม่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาและใช้เพื่อการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากการวิจัยด้านชีวภาพ (Biological Science) ทำให้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่องานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและงานทางด้านวิทยาศาสตร์แพทย์ ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลของยีนและโปรตีนมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากบริษัทเซเลร่า (Celera Genomics) ซึ่งทำการถอดลำดับจีโนมมนุษย์สำเร็จเป็นรายแรก และยังมีแผนการที่จะถอดลำดับจีโนมของมนุษย์อีก6ครั้งเพื่อให้ข้อมูลที่ได้ครอบคลุมมนุษย์ทุกๆเชื้อชาติและเพศ (http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml,) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/ ยุคหลังจีโนม
 


ในยุคหลังจีโนม (post-genomic era) ภารกิจของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกคือ การค้นหายีนและการทำงานของยีนภายในจีโนมของสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งจีโนมของมนุษย์ (ซึ่งมีอยู่ประมาณ 50,000 ถึง 130,000 ยีน) ซึ่งยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของงานวิจัย http://www.ims.nus.edu.sg/Programs/genome/part1.htm รวมทั้งจะมีความพยายามในการหาโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน กระทั่งศึกษาการควบคุมการทำงานของโปรตีน ภารกิจสำคัญเหล่านี้จะต้องดำเนินต่อไป ( http://bip.weizmann.ac.il/ ) ดังนั้นนักวิจัย และ นักวิทยาศาสตร์จึงต้องอาศัยเครื่องมือและความรู้ทางด้านชีวสารสนเทศ มาช่วยจัดการระบบบริหารข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เป็นผลจากโครงการจีโนมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศในงานวิจัยจะช่วยให้นักวิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลยีนและโปรตีน โดยศึกษาความสัมพันธ์ของการทำงานของยีนทั้งระบบ (genome wide) เข้าใจกลไกการควบคุมการแสดงออกของยีน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน ตลอดจนการค้นหาเป้าใหม่ๆ ของยา เป็นต้น


การพัฒนาเทคโนโลยีด้านจีโนม เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสารพันธุกรรม ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ในอนาคต การประยุกต์ ใช้ด้านจีโนมจะทำได้อย่างง่ายดายและจะแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น การตรวจสารพันธุกรรมจากเลือด ซึ่งจะทำ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและราคาถูก การทราบข้อมูลพันธุกรรม มนุษย์นั้นทำให้การทราบความลับของปัจเจกบุคคล เป็นได้อย่าง ง่ายดายขึ้นอย่างมาก เช่น ทราบว่าใครเป็นโรคอะไรบ้าง ร้ายแรงเพียงใด จะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้หรือไม่ ใครเป็นพ่อ-แม่-ลูกกับใคร หรือมีความสัมพันธ์ในสายเลือดอย่างไรต่อกัน หรือโรคของมนุษย์ส่วนใหญ่ (ยกเว้นโรคระบาด) เป็นโรคทางพันธุกรรม ดังนั้น การที่สามารถระบุตำแหน่งและหน้าที่ของยีนได้ จะนำไปสู่การบำบัดรักษาด้วยยีน (gene therapy) หรือมิฉะนั้นอย่างน้อยก็จะสามารถใช้ยีนนั้นผลิตโปรตีนที่ใช้ในการรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง บาดแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หาย เป็นต้น


ประโยชน์ของชีวสารสนเทศการศึกษาจีโนมในสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ( http://gdbwww.gdb.org/)


งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจีโนมมีหลายประเภท แต่ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในขณะนี้คือการหาลำดับคู่เบสในสาย DNA ทั้งหมด (genome sequencing) นอกจากจีโนมมนุษย์ซึ่งมีการหาลำดับได้เกือบหมดแล้วนั้น ยังมีการศึกษาจีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ อีก ตัวอย่างเช่น:


-.หนู มีจีโนม ขนาดเล็กกว่ามนุษย์เล็กน้อย ขนาดของจีโนมประมาณ 3 พันล้านคู่เบส บรรจุอยู่ในโครโมโซม 20 คู่ http://www.informatics.jax.org/


-แมลงหวี่ Drosophila มีจีโนมขนาดประมาณ 160 ล้านคู่เบส และมีโครโมโซม 4 คู่ http://www.fruitfly.org/


-หนอนตัวกลม C. elegans มีจีโนมขนาดประมาณ 100 ล้านคู่เบส http://www.sanger.ac.uk/Projects/C_elegans/


-ยีสต์ S. cerevisiae มีจีโนมขนาดประมาณ 12.5 ล้านคู่เบส http://www.yeastgenome.org/


-แบคทีเรีย E. coli มีโครโมโซมเดี่ยว และมีจีโนมขนาดเล็กเพียง 5 ล้านคู่ http://www.genome.wisc.edu/


- จีโนม Burkholderia pseudomallei ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค melioidosis ที่เป็นโรคติดเชื้อสำคัญในประเทศไทยhttp://www.sanger.ac.uk/Projects/B_pseudomallei/


- โครงการจีโนม ข้าว http://rgp.dna.affrc.go.jp/


- โครงการจีโนม Plasmodium falciparum http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi?taxid=5833


- โครงการจีโนม Arabidopsis thaliana http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/map_search.cgi?taxid=3702


การใช้ชีวสารสนเทศมาช่วยในการถอดลำดับจีโนม 

การเรียงตัวของคู่เบส (sequencing) ทำโดยตัดเส้น DNA เป็นชิ้น ๆ แล้วป้อนเข้าไปให้เครื่องอ่านอัตโนมัติอ่านถอดอักษรทีละตัวๆของรหัสทางพันธุ์กรรม จากนั้นทำการประกอบเข้าด้วยกันใหม่ (assembly) นำตัวอักษรที่แกะแล้วในแต่ละชิ้นของเส้น DNA มาประกอบเรียงกันใหม่จนกระทั่งได้ลำดับคู่เบสของ DNA ทั้งหมด 
Baylor's College of Medicine ( http://dot.imgen.bcm.tmc.edu:9331/multi-align/multi-align.html ) 

หรือที่ http://www.ibc.wustl.edu/ibc/msa.htmlรูป การทำเข้า ทำ “ Pairwise sequence alignment” ที่ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
 การใช้ชีวสารสนเทศ (ต่อ)
 


3.การศึกษาโครงสร้างโปรตีนแบบ 3 มิติ


ซึ่งรวมไปถึงคุณสมบัติทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงสร้างต่าง ๆ ด้วย โดยฐานข้อมูลโครงสร้างโปรตีนที่สำคัญคือ Protein Data Bank (PDB) http://www.rcsb.org/pdb/ ซึ่งมีทั้งข้อมูลและโปรแกรมให้บริการ เช่น RASMOL http://www.umass.edu/microbio/rasmol/ และ Cn3Dhttp://www.ncbi.nih.gov/Structure/CN3D/cn3d.shtml 

4.การพยากรณ์โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนจากข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ เช่น การพยากรณ์โครงสร้างของโปรตีนในระดับ 2 มิติ ด้วยการเปรียบเทียบลำดับอะมิโนแล้วทำการพยากรณ์โดยอาศัยอัลกอริทึมอื่น ๆ ร่วมด้วย ตัวอย่างโปรแกรมได้แก่ PHD, PSIPRED, PSA เป็นต้นhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/ หรือ http://www.rcsb.org/pdb/ หรือ http://bmerc-www.bu.edu/psa/5.การศึกษาในระดับจีโนม(Genomics) ซึ่งเน้นการศึกษาภาพรวมของความสัมพันธ์ในการทำหน้าที่ของยีนต่าง ๆ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจีโนมได้จากแหล่ง เช่น NCBI, TIGR, EnsEMBL เป็นต้น http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/ หรือ http://www.tigr.org/ หรือ http://www.ensembl.org/
ข้อมูลอ้างอิง


Durbin, R., Eddy, S., Krogh, A. and Mitchison, G. (1998) Biological sequence analysis: Probabilistic models of proteins and nucleic acids. Cambridge University Press, Cambridge. 

Smith, T.F. and Waterman, M.S. (1981) Identification of common molecular subsequences. Journal of Molecular Biology, 147, pp. 195-197.

http://www.medsci.nu.ac.th/Thai/DeptBiochem/Word/concisecoursesylGenBC1_47.doc
http://library.riu.ac.th/webdb/finddew.asp?dew=570

http://www.ssi-tdr.net/cbag/

http://bioinfo.biotec.or.th/Databases/databasese.html

http://bioinformatics.oupjournals.org/

http://bioinfo.biotec.or.th/

http://bioinfo.biotec.or.th/expert.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

http://bioinfo.biotec.or.th/ARTICLES/basic1.html

http://bip.weizmann.ac.il/edu.html

http://www.ibioinformatics.org/แหล่งที่มา : vcharkarn.com

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com