หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
คำค้น : นักเรียนแลกเปลี่ยน , โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน afs , นักเรียนแลกเปลี่ยน afs , อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน , นักเรียนแลกเปลียน 2554 , นักเรียนแลกเปลียน 2555 , นักเรียนแลกเปลี่ยน เอเอฟเอส , นักเรียนแลกเปลี่ยน เอเอฟเอส 2554 , นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS 2011

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 51 (พ.ศ.2555-2556)

เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

 

 

 

เด็กดีดอทคอม :: 1 ปีชีวิตเด็กแลกเปลี่ยน เที่ยว

 

            มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังในการ สร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สัญชาติไทย
- ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2537 ถึง 31 ธันวาคม 2539
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลา มากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนออกเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ไม่ต่ำกว่า 2.30

การสมัคร
- ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานการสอบเอเอฟเอส (เอเอฟเอสเขต) ทุกแห่ง
- รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นดา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ)
- ยื่นใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น ผู้สมัครและผู้ปกครอง ณ ศูนย์ประสานงานการสอบเอเอฟเอส (เอเอฟเอสเขต) ที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่
- ค่าสมัครสอบ 200 บาท

เด็กดีดอทคอม :: มาดู ! งานปัจฉิมจบม.6 ของเด็กเบลเยี่ยม มันส์มากๆ

การสมทบทุน
1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ โบลิเวีย โคลอมเบีย โดมินิกัน อินเดีย มาเลเซีย ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย ตุรกี และประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 2-4 ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ อาร์เจนตินา เบลเยียม (ทั้งเขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส และภาษาดัทช์) บราซิล ชิลี สาธารณรัฐเชค ฮังการี ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก ปอร์ตุเกส และ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ ออสเตรีย จีน เดนมาร์ค สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น นอรเวย์ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย และสวีเดน ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เปิดรับสมัคร ระหว่าง วันพุธที่ 18 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขต / จังหวัด
หรือ สถานที่ที่ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขต / จังหวัด กำหนด
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 ทาง http://www.afsthailand.org/
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) โทรศัพท์ (66) 0 2574 6197-9, (66) 0 2980 1002-6
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด คลิก               

เด็กดีดอทคอม :: สุดยอด ! คลิปเด็กไทยสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 

              นอกจากนั้น ยังมี ทุน Corporate Scholarship Program , ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักเรียนไทยมุสลิม รวมถึงรายชื่อศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตต่างๆ ใครสนใจก็คลิกเข้าไปอ่านราย ละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านบนได้เลยนะคะ

 

 

นักเรียนแลกเปลี่ยน , โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน afs , นักเรียนแลกเปลี่ยน afs , อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน , นักเรียนแลกเปลียน 2554 , นักเรียนแลกเปลียน 2555 , นักเรียนแลกเปลี่ยน เอเอฟเอส , นักเรียนแลกเปลี่ยน เอเอฟเอส 2554 , นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS 2011

ที่มา www.dek-d.com

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]