หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมปิโตรเลียม มารู้จักกับ วิศวกรรมปิโตรเลียม ว่าคืออะไร
วิศวกรรมปิโตรเลียม มารู้จักกับ วิศวกรรมปิโตรเลียม ว่าคืออะไร

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ผลิตวิศวกรการบินและอวกาศสำหรับ พลเรือน

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมวัสดุ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมวัสดุ
วิศวกรรมวัสดุ เป็นสาขาวิชาบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆที่สามารถนำไปใช้ใน วิศวกรรมศาสตร์แทบทุกสาขา

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (Electrical – Mechanical Manufacturing Engineering) เป็นหลักสูตรวิศวกรรมสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนอง และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วย แนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา การปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำให้การศึกษาในด้านกลศาสตร์ของของไหล ชลศาสตร์ อุทกวิทยาของน้ำผิวดินและใต้ดิน วิศวกรรมแม่น้ำ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ วิศวกรรมชายฝั่งทะเล การป้องกันน้ำท่วม และการระบายน้ำในชุมชนเมือง

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมเครื่องกล VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ครอบคลุม วิชาพื้นฐานจนกระทั่งวิชาขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมอุตสาหการ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเน้นการฝึกสอนนิสิตให้มีความรู้ในด้านการควบคุมออกแบบ และการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมไฟฟ้า VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเน้นการศึกษาเพื่อออกแบบและวิเคราะห์ระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุมและวัดคุม การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งซึ่งอยู่ในความดูแลของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยให้การศึกษาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมเคมี VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิตต่างๆ ทางอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ยาง กระดาษ เซรามิกส์ เส้นใย อาหาร ยา พลาสติก ฟอกย้อม สิ่งทอ หรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนส่วนผสม

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมโยธา VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานและ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานด้านวิศวกรรมโยธา

 อ่านต่อ >>

วิศวกรรมไฟฟ้า คืออะไร และมีอะไรบ้าง
วิศวกรรมไฟฟ้า (อังกฤษ: Electrical Engineering) เป็นสาขาที่ศึกษาทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ ไฟฟ้า, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า วิศวกรไฟฟ้า

 อ่านต่อ >>

มารู้จักกับ Earthquake engineering วิศวกรรมแผ่นดินไหว ว่าคืออะไร
เกิดแผ่นดินไหวคือการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของอาคาร และงานวิศวกรรมโครงสร้างจะแผ่นดินไหวโหลดมันเป็นส่วนหนึ่งของทั้งสองโครงร่าง วิศวกรรมโยธา

 อ่านต่อ >>

เรื่องน่ารู้ บทความ ภาษาคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
บทความ เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม

 

 อ่านต่อ >>

เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมกับนวัตกรรมการออกแบบถนน เทคโนโลยีแห่อนาคต
บัดนี้ขบวนการออกแบบก่อสร้างถนน ได้เปลี่ยนแปลงได้แล้ว เนื่องจากมีผู้ค้นคิดนวัตกรรมการออกแบบถนนเสมือนจริง (Virtual Design)

 อ่านต่อ >>

เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมโยธา เรียนอะไรบ้าง วิชาอะไรบ้าง
รายวิชาและเนื้อหาทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่นักศึกษาวิศวกรรมโยธาจำเป็นต้องเรียนรู้

 อ่านต่อ >>

เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คืออะไร ประวิตความเป็นมาเป็นอย่างไร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

 อ่านต่อ >>

เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมความปลอดภัย คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทานโดยศัพท์ทั่วไปหรือภาษาในโรงงานจะเรียกกันว่า “จป.” ไม่ใช่ จปล และไม่ใช่ รปภ.

 อ่านต่อ >>

เรื่องน่ารู้ วิศวกรรมโยธา คืออะไร เรียนอะไรบ้าง
วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่กว้างขวางและมีบทบาทต่อสังคมมากที่สุดสาขาหนึ่ง ของวิศวกรรมศาสตร์ งานของวิศวกรโยธาเกี่ยวพันกับการก่อสร้างอาคาร สะพาน เขื่อน ถนนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกมากมาย

 อ่านต่อ >>

1  2   3   4   ถัดไป
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]