หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> วิศวกรรมศาสตร์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind Power Generation)
คำค้น : พลังงานลม , ไฟฟ้า , ผลิตไฟฟ้า , ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม , พลังงานลมผลิตไฟฟ้า , Wind Power Generation

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (Wind Power Generation)

 

ดังเป็นที่ทราบเป็นอย่างดีว่าการใช้ ประโยชน์จากพลังงานลมมีมาอย่างยาวนานโดยการเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานกล ซึ่งจำเป็นต่อกลไกและเครื่องจักรต่างๆ เช่น การเดินเรือ การสูบนํ้า และการสีข้าว เป็นต้น โดยในช่วงเริ่มต้นของยุคอุตสาหกรรมใหม่การใช้งานพลังงานลมเริ่มถูกแทนที่ ด้วยพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ด้วยเหตุนี้การใช้ประโยชน์จากพลังงานลมจึงลดลง อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 ครั้งเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันทั่วโลก ความมีบทบาทของพลังงานลมจึงกลับมามีความโดดเด่นอีกครั้งหนึ่ง โดยเป้าหมายหลักคือการนำพลังงานลมมาใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าร่วมกับแหล่งพลัง งานฟอสซิลเพื่อลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและเพิ่มความมั่นคงของระบบ

 

ณ ปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทั่วโลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจากรายงานการศึกษาพบว่า มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 19,800 เมกะวัตต์ และจากการประมาณการการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทั่วโลกจะอยู่ ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งจะทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรวมทั้งสิ้นเป็น 287,000 เมกะวัตต์ หรือ เป็นปริมาณประมาณ 2.7% ของการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก

 

สถานะการณ์ปัจจุบันและศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย

ในประเทศไทยนั้น ได้มีการนำพลังงานลมมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากทั้งตัวผู้ใช้ไฟฟ้าเอง (ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็นหลัก) และจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งเข้าระบบส่ง) โดยตามแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007) การนำพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าได้ถูกบรรจุในโครงการพลังงานทดแทน (Renewable Portfolio Standard: RPS) ซึ่งกำหนดนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน) โดยโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งที่ดำเนินการเองและให้ภาคเอกชนดำเนินการ ซึ่งจะก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 จะมีกำลังไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้งสิ้น 4 เมกะวัตต์

 

สำหรับศักยภาพพลังงานลมในประเทศไทย จากรายงานการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่าแหล่งศักยภาพพลังงานลมที่ดีของประเทศไทย มีศักยภาพกำลังลมเฉลี่ยทั้งปีอยู่ประมาณระดับ 1-5 (Wind Power Classes 1-5) ซึ่งเท่ากับค่าความเร็วลมประมาณ 0-6.4 เมตร/วินาที โดยบริเวณที่พบค่าความเร็วสูงสุดโดยมากอยู่บริเวณภาคใต้บริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออก นอกจากนี้ยังมีการสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพกำลังลมเพียงพอต่างๆอย่างต่อ เนื่อง เช่น บริเวณยอดเขาหรือเทือกเขาต่างๆ เป็นต้น

 

แผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย (เพื่อความเข้าใจเรื่อง Power Class มากขึ้น ขอยกตัวอย่างดังนี้ Class 1: ความเร็วลม 0.0-4.4 เมมตร/วินาที และ Class 7: ความเร็วลม 7.0-9.5 เมมตร/วินาที)

 

ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

จากข้อมูลศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยที่ ได้กล่าวมาแล้วนั้น หากเปรียบเทียบกับประเทศในแถบยุโรปแล้วจะพบว่าค่อนข้างตํ่า อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีข้อดีต่างๆมากมาย อาทิเช่น

1) ไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านการจัดหาเชื้อเพลิงพลังงาน

2) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถช่วยลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

3) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียค่าก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิต

4) ใช้พื้นที่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าน้อยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าทั่วไป

5) ดำเนินการใช้งานได้รวดเร็ว โดยนับจากการนำกังหันลมที่ผลิตแล้วเสร็จมาติดตั้ง

 

ด้วยเหตุผลต่างๆดังตัวอย่างข้างต้น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมถูกประเมินว่าจะมีบทบาทความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้นี้

 

ขนาดและกำลังการผลิตไฟฟ้าของกังหันลม(หน่วยความสูง: ฟุต)

 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

จากข้อดีต่างๆดังได้นำเสนอข้างต้น ทำให้มีงานศึกษาและงานวิจัยต่างๆจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ได้แก่

1) การศึกษาผลของความไม่แน่นอนของพลังงานลม ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าพลังงานลมขึ้นอยู่กับความเร็วและทิศทางของลมซึ่งแปร เปลี่ยนไปตามเวลาของแต่ละวันและฤดูกาล นั่นหมายความว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะมีความไม่แน่นอนด้วนเช่นกัน การวางแผนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นๆและการควบคุมผลกระทบจากความไม่ แน่นอนนี้ต่อระบบไฟฟ้ากำลังจึงเป็นประเด็นที่ผู้ให้การบริการพลังงานไฟฟ้า (การไฟฟ้าทั้งสามแห่ง) ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก<

2) การศึกษาการเชื่อมต่อกังหันลมเข้ากับระบบของการไฟฟ้า ข้อจำกัดทางเทคนิคต่างๆที่จำเป็นต้องทราบก่อนการติดตั้งและจ่ายพลังงานไฟฟ้า เช่น ผลกระทบของกระแสลัดวงจร ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมต่อระบบป้องกันทางไฟฟ้า ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมต่อคุณภาพไฟฟ้า เช่น ฮาร์มอนิก แรงดันตก เป็นต้น

3) การศึกษาความน่าชื่อถือได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมก็เป็นอีกประเด็น หนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ดังนั้นจึงยังไม่สามารถพึ่งพาพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในปริมาณมากได้

4) การศึกษาการลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นทุน วัสดุและเทคโนโลยีที่นำมาผลิตกังหันลม ระบบแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบควบคุมความเร็วกังหันลมและกำลังไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าไปยังสายส่ง และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แม้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจะมีข้อดีอย่างเด่นชัด แต่ต้นทุนต่างๆข้างต้นที่มีค่าสูงนั้นส่งผลให้ราคาไฟฟ้าต่อหน่วยที่ผลิตได้ ยังต้องได้รับการพัฒนาให้ต่ำลงอีก

 

ฟาร์มกังหันลมในทะเล (Offshore Wind Farm) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้า

 

 

ที่มา www.eng.chula.ac.th

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]