หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> วิศวกรรมศาสตร์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เรื่องน่ารู้ ศัพท์บัญญัติ ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า (ตอนที่ 2)
คำค้น : ศัพท์ , ศัพท์บัญญัติ , วิศวกรรมไฟฟ้า , เขียนศัพท์บัญญัติ , ศัพท์บัญญัติในงานวิศวกรรมไฟฟ้า , ศัพท์บัญญัติทางการ

เรื่องน่ารู้ ศัพท์บัญญัติ ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า (ตอนที่ 2)

 

ว่าด้วยเรื่อง “ศัพท์บัญญัติ” กันต่อ.....ขอเท้าความไปว่า เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว ผู้เขียนนำวารสารข่าว “ช่างพูด”ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2548 ไปให้เพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวฯ ต่างสถาบันคนหนึ่งอ่าน เนื่องจากมีบทความที่ผู้เขียนเขียนเรื่องเกี่ยวกับเทพแห่งวิศวกรรมลงใน วารสาร “ช่างพูด”ฉบับนั้นด้วย เมื่อเพื่อนคนนี้ได้เหลือบสายตาไปพบคำว่า “ภินทนคณิตศาสตร์” ที่พิมพ์อยู่บนสันตำราซึ่งเป็นภาพประกอบหน้าปก “ช่างพูด” ฉบับนั้น ก็ถามผู้เขียนว่า “ภินทนคณิตศาสตร์” คืออะไร?

ในตอนนั้นผู้เขียนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าคณิตศาสตร์ที่ว่านี้เป็นอย่าง ไร จึงตอบเพื่อนไปว่า ทราบแต่เพียงว่าวิชานี้ ก็คือวิชา “Discrete Mathematics” นั่นเอง พร้อมทั้งใช้ความรู้ด้านภาษาบาลีสันสกฤตที่ตนพอมีอยู่บ้าง อธิบายเพิ่มเติมไปว่า คำว่า “discrete” ในภาษาอังกฤษ แปลว่า แยกกัน ไม่ประติดประต่อกัน หรือ ไม่ต่อเนื่องกัน และคำว่า “ภินทน-” (อ่านว่า พิน-ทะ-นะ) ก็แปลว่า การแตก การแตกหัก การแตกแยก การทำลาย ซึ่งอาจจะมีความหมายในทำนองเดียวกัน จึงมีผู้คิดชื่อวิชาที่ค่อนข้างใหม่คือ “Discrete Mathematics” นี้ เป็นภาษาไทยว่า “ภินทนคณิตศาสตร์”

ผู้เขียนทราบต่อมาภายหลังว่า เมื่อปี พ.ศ. 2545 ราชบัณฑิตยสถานพิจารณาเห็นว่า นัยความหมายของคำว่า “ภินทน-” (ในคำว่า “ภินทนคณิตศาสตร์”) นั้น ไม่ตรงกับนัยความหมายของคำว่า “discrete” เท่าใดนัก กล่าวคือ “discrete” มาจากคำละตินว่า “discrētus” หมายถึง “แยกออกเป็นส่วนย่อยๆ” แต่ “ภินทน-” มาจากคำบาลีสันสกฤตว่า “ภินฺทน” มีนัยความหมายว่า “แตก” “แตกแยก” “แตกหัก” ซึ่งความหมายมีนัยไปในทางที่ไม่ดี ดังนั้น ราชบัณฑิตยสถานจึงได้คิดหาคำที่เหมาะสมเพื่อใช้แทนคำว่า “discrete” มติที่ได้คือ คำว่า “วิยุต” เป็นคำบาลีสันสกฤต มีความหมายว่า “แยกออกจากกัน” หรือ “ไม่เกี่ยวเนื่องกัน” ตัวอย่างเช่น “discrete time” ก็ใช้ว่า “เวลาวิยุต” หรือ “discrete variable” ก็จะใช้ว่า “ตัวแปรวิยุต” และวิชา “Discrete Mathematics*” ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ ก็ได้ชื่อบัญญัติว่า “วิยุตคณิต”

เหตุไฉนจึงไม่ใช่ว่า “คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง”อย่างที่มีบางคนใช้กันเล่า?

เหตุผลประการหนึ่งก็เพราะคำว่า “ไม่ต่อเนื่อง” นั้นราชบัณฑิตยสถานใช้แทนคำว่า “discontinuous” ไปแล้ว เมื่อพบคำว่า “discrete” อีก ก็จึงพยายามหาคำอื่นแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำไทยคำเดียวกันสำหรับศัพท์ต่างประเทศคำต่างกัน อีกทั้งนัยความหมายของคำว่า “discrete” นั้นก็หมายถึง “แยกออกเป็นส่วนย่อยๆ” มากกว่าที่จะหมายถึง “ไม่ต่อเนื่อง”

เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือด้านความสละสลวย ทั้งนี้ เนื่องจากคำว่า “คณิตศาสตร์” เป็นคำบาลีสันสกฤต แต่คำว่า “ไม่ต่อเนื่อง” เป็นคำไทยแท้ เมื่อรวมกันเป็น “คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง” ซึ่งถ้าหากจะใช้คำๆนี้เป็นชื่อวิชาแล้ว ก็อาจจะมองดูเป็นคำประเภทหัวมังกุท้ายมังกร ไม่สละสลวย ดังนั้น “Discrete Mathematics” จึงใช้ว่า “วิยุตคณิต”

พูดถึงความสละสลวย หรือความ “วิลิศมาหรา”ของชื่อวิชา.....ผู้เขียนเคยได้ยินท่านราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.มงคล เดชนครินทร์ ซึ่งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ของคณะวิศวฯ เรา เล่าให้ฟังว่า มีข้อสังเกตว่าชื่อวิชาต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น มักเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก-ละติน ซึ่งถือเป็นภาษาเก่าหรือภาษาชั้นสูงของฝ่ายตะวันตก ดังนั้น เมื่อจะบัญญัติศัพท์เหล่านี้เป็นภาษาไทย(ซึ่งจะต้องเป็นศัพท์ที่กะทัดรัด ไม่ยืดยาวเหมือนเป็นการอธิบายคำศัพท์) ท่านผู้รู้ในราชบัณฑิตยสถานก็มักจะพยายามหาคำในภาษาเก่าแก่ซึ่งถือเป็นภาษา ชั้นสูงของฝ่ายไทยเรา ก็คือคำบาลี-สันสกฤต แทนคำกรีก-ละตินเหล่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องให้มีความหมายตรงกันด้วย เช่น Axiology อัคฆวิทยา, Epistemology ญาณวิทยา, Ichthyology มีนวิทยา, Ornithology ปักษีวิทยา, Anesthesiology วิสัญญีวิทยา, Obstetrics สูติศาสตร์, Aesthetics สุนทรียศาสตร์, Ergonomics การยศาสตร์, Thermodynamics อุณหพลศาสตร์, Cryogenics อติสีตศาสตร์ ดังนี้ เป็นต้น

* “Discrete Mathematics” เป็นคณิตศาสตร์ที่ศึกษาส่วนพื้นฐานหรือองค์ประกอบย่อย เช่น ทฤษฎีว่าด้วยเซต ว่าด้วยสมาชิกย่อยของเซต ว่าด้วยจำนวน ว่าด้วยการนับ ฯลฯ ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้จะนำมาใช้ในหัวข้อขั้นสูงต่อไป เช่น ทฤษฎีการคำนวณ ทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีคิว (queuing theory) การเข้ารหัสลับ (cryptography) คอมบิเนทอริกส์ (combinatorics) การวิเคราะห์เสียงดนตรี เป็นต้น

โปรดติดตาม “ศัพท์บัญญัติ” ตอนต่อไปในฉบับหน้า

ท่านสามารถสอบถามผู้เขียน หรือแสดงความคิดเห็นต่อคอลัมน์นี้ ได้ที่ [email protected]

 

ผู้เขียน

อ. ดร.ชนินทร์ วิศวินธานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

กรรมการบัญญัติศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ราชบัณฑิตยสถาน

 

ที่มา

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]